Dotacje unijne

 

 

Centrum Naukowo Badawcze ModernLab

 

realizuje projekt:

 

Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Firmy Ladrob w Opolu wraz z przeprowadzeniem projektu badawczego „Implementacja probiotyków oraz przebadanych i wyselekcjonowanych ekstraktów ziołowych o udowodnionym działaniu na chorobotwórcze szczepy bakteryjne w celu wyeliminowania konieczności stosowania antybiotyków w hodowli drobiu”.

 

cel projektu:

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych receptur, stanowiących innowacyjny i nie występujący dotychczas na rynku produkt posiadający cechy bakteriobójcze na poziomie skuteczności antybiotykowej o udowodnionym działaniu na izolowane szczepy bakteryjne. Tym samym celem projektu jest maksymalne wykorzystanie potencjału nowo utworzonej jednostki badawczo-rozwojowej oraz dostosowanie oferty Cantrum Naukowo Badawczego do wymagań i zapotrzebowania rynku w szczególności oczekiwań klienta ostatecznego w postaci konsumentów.

 

Wartość projektu: 2 048 915 PLN

Wartość dofinansowania UE: 1 003 340 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Centrum Naukowo Badawcze ModernLab

 

realizuje projekt:

 

Przeprowadzenie projektu badawczo-rozwojowego przez przedsiębiorstwo LADROB z Opola: Zastosowanie wybranych ekstraktów ziołowych w modulacji odpowiedzi immunologicznej humoralnej organizmu ptaków w chorobach wirusowych.

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.01.01.00-16-0002/20-00

 

cel projektu:

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie innowacyjnej mieszanki ziołowej o potwierdzonej odpowiedzi immunologicznej organizmu zwierzęcego, celem zwiększania odporności brojlerów na choroby wirusowe. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału funkcjonującego działu badawczo-rozwojowego oraz opracowanie produktu do wymagań i zapotrzebowania rynkowego.

 

planowane efekty:

 

Wzmocnienie przedsiębiorstwa będącego na kolejnym etapie ekspansji rynkowej, poprzez wsparcie procesu badawczego. Opracowanie innowacji produktowej w postaci innowacyjnej mieszanki ziołowe. Dodatkowo projekt B+R wpłynie na zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa, zdobycie nowego doświadczenia naukowego oraz przyczyni się do realizacji dalszych projektów badawczych bazujących na wynikach przedmiotowego projektu.

 

Wartość projektu: 958 213,40 PLN

Wartość dofinansowania UE: 736 675,95 PLN

 

 

Centrum Naukowo Badawcze ModernLab 

 

Realizuje projekt:

 

Zastosowanie wybranych ekstraktów ziołowych celem opracowania mieszanki ograniczającej rozwój bakterii z rodzaju Salmonella.

 

Działania w ramach projektu:

Przedmiotem projektu jest doposażenie Działu B+R w niezbędną infrastrukturę techniczną – zakup dwunastu środków trwałych oraz przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie zaawansowanej technologii w ramach produktów stanowiących mieszanki ziołowe o działaniu przeciwbakteryjnym dla drobiu.

 

Grupa docelowa:

Bezpośrednim odbiorcą efektów projektu jest Beneficjent, który na podstawie otrzymanych wyników badań będzie mógł zwiększyć konkurencyjność oferowanych produktów. Do odbiorców pośrednich przedmiotowego projektu należą producenci drobiu i hodowcy gołębi.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie projektu badawczo-rozwojowego związanego z opracowaniem dedykowanej mieszanki ziołowej ukierunkowanej na hamowanie wzrostu bakterii z rodzaju salmonella. Poprzez realizacje przedmiotowego projektu wnioskodawca wzmocni swoje możliwości badawcze i innowacyjne. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu dojdzie do doposażenia działu B+R, zaangażowania posiadanych w przedsiębiorstwie etatów badawczych do prowadzenia nowych eksperymentalnych prac ukierunkowanych na otrzymanie nowej wiedzy a tym samym jej transfer do działu B+R, celem jej wykorzystania przy konstruowaniu kolejnych projektów badawczych. Projekt badawczy wpłynie na zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa, zdobycie nowego doświadczenia naukowego oraz przyczyni się do realizacji dalszych projektów badawczych bazujących na wynikach przedmiotowego projektu. W konsekwencji w wyniku zwiększenia aktywności B+R przedsiębiorstwa dojdzie do wzrostu wydatków na działalność badawczo-rozwojową podmiotu. Tym samym zostaną zrealizowane cele FEO 2021-2027 w postaci rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii w procesach badawczych i rozwoju przedsiębiorstw.

 

Wartość projektu: 1 457 506,45 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 802 310,15 PLN

 

#FunduszeUE

Podaj dane dostępowe do oferty.

Wypełnij formularz aby uzyskać dostęp do oferty

X

Na podany adres email zostaną wysłane dane dostępowe do oferty.

  captcha

  Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Łukasz Latała, właściciel firmy Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności. W przypadku udzielenia zgód, o których mowa poniżej, cele te zostały określone w formułach tych zgód. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych, którego przykłady opisujemy w Polityce prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem:
  e-mail: biuro@ladrob.pl

  rozwiń

  przez Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371 jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371.

  rozwiń

  przez Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371 na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371.

  rozwiń

  Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371 na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371.

  X